Ό,τι [δεν] θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Μια Ποιητική Δοκιμή και Τρία Κείμενα Περί Τέχνης, Εξουσίας και Οδύνης

Antigoni Sarakinioti

Abstract


Το «λιανό αυτό βιβλιαράκι», όπως το χαρακτήρισε σε ένα κείμενο βιβλιοπαρουσίασής του  ο Δ. Φύσσας[i], με προκάλεσε να σημείωσω και να θέλω να μοιραστώ σε λίγες γραμμές τις σκέψεις που έκανα καθώς το διάβαζα, όχι ως μια τυπική βιβιοπαρουσίαση, αλλά περισσότερο ως ένα σχόλιο βασισμένο στην προσωπική μου κατανόηση.


[i] Η παρουσίαση του βιβλίου από τον Δημήτρη Φύσσα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Αθήνα 9.84: http://www.athina984.gr/2016/04/03/nikos-papadakis-enas-panepistimiakos-se-dithen-xena-chorafia/


Keywords


Τέχνη

Full Text: HTML PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


ACADEMIA, ISSN, 2241-1402, Higher Education Policy Network

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών